Køb og salg
Dronningen er omgivet at unge bier som fodrer den konstant.

Min biavl

Jeg har 2 bigårde - En på restaurant Vigen og en i mit sommerhus på Møn.


Vi har solgt vores bolig på Bakkedraget og er flyttet til Løvsangervej. Jeg har haft bier i haven på Bakkedraget i over 40 år. Mens børnene boede hjemme havde jeg 2 til 3 familierne, som hver år gav mellem 50 – 150 kg honning. De seneste år har jeg fået bedre tid og har udvidet antallet til 5 – 10 familier. Bier kan flyve op til 3 km for at samle honning, dvs. bierne indsamler nektar fra det meste af selve Roskilde by. Det betyder at jeg hvert år er i stand til at få den meget eftertragtede lindehonning – en honningtype som konkurrerer med lynghonningen om at være Danmarks bedste honning.

Jeg håber at jeg fra 2021 kan have bier på Løvsangervej.


Bierne på Møn står på min sommerhus grund på Færgensvænge 14, Hårbølle Havn. Vejen har navn efter de habitats egne som ligger omkring Fanefjord.  Engene afgræsset i dag af bl.a. økologisk kvæg og er en vigtig lokalitet for mange trækfugle.  Halvdelen af Danmarks fugle kommer jævnligt forbi Færgensvænge.

Marie Grubbe havde i starten af 1700-tallet færgekroen på Falster og sejlede til Færgensvænge på Møn. Hun er nok mest kendt for at være hovedpersonen i I. P. Jacobsens roman af samme navn. Hun er en historisk person - Ludvig Holberg boede i starten af 1700-tallet hos hende og Søren, men der var pest i København.


Jeg er meget interesseret i at passe bierne. Det er spændende at omgås et vildt dyr med vinger og 6 ben, som man ikke kan tæmme. Man er hele tiden nød til at følge bier naturlige måde at reagere på. Jeg gennem årene lært mig at omgås bierne og avle de bedste egenskaber frem i bierne. Mine bier er meget fredelige og sværmer sjældent. Det kan ikke undgås at bier sværmer – det er nu en gang deres måde at formere sig på – ligeledes kan man heller ikke helt undgå at de stikker. Det er nu engang deres måde at forsvare deres bo på.


Jeg er også meget interesseret i mad og madlavning. Derfor gør jeg mig umage for at fremstille mange forskellige honningtyper


For at bevare honningens bedste egenskaber og smag er min honning nænsomt rør og har aldrig været opvarmet.
En bi med gule "bukser". Bien har indsamlet pollen, som den har sat i en en kurv på bagbenet

Jeg producere hvert år forskellige biprodukter med henblik på salg: